Wortelboer Genealogie

een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Jan Hindriks Wilkens Wortelboer

Een aanvaardbare uitleg van de betekenis van de achternaam 'Wortelboer' hebben we nog niet gevonden. De naam verwijst mogelijk naar stadsboeren: ze woonden in de stad maar hadden hun land en hun vee buiten de stadsmuren. Het is echter niet duidelijk of dit ook voor onze familie van toepassing is. Onze voorouders (1700) woonden namelijk niet in de stad, maar in kleine dorpjes zoals de Pekel, Veendam en Wildervank. Misschien noemden ze zichzelf Wortelboer omdat de familie haar wortels had in de stad. Maar het kan ook zijn dat de naam refereert aan de vele oude wortelstronken op het land van onze voorouders in Oude Pekela. Zoals met alle namen in de 18e eeuw werd ook onze naam op verschillende manieren geschreven zoals Wortel Boer, Wortel Buir, Wortel Buur, al of niet aan elkaar geschreven. Er zijn tot nu toe drie (aparte) stambomen met de naam Wortelboer gevonden:

  1. Rooms Katholiek: nakomelingen van Jan Hindriks Wilkens en hét onderwerp van deze website. Jan Hindriks Wilkens noemde zich sedert 1764 Jan Hindriks Wortelboer. Dat hij zich later Wortelboer noemde heeft te maken met het in het Emsland en in Munsterland bestaande gebruik (verplichting?) om bij het aantreden op een boerderij de naam van die boerderij c.q. de daar residerende familie aan te nemen. Hetzelfde was gebruikelijk in Oost Nederland. Om die reden is familieonderzoek in die omgeving erg lastig. 95% van de ons bekende mensen met de achternaam Wortelboer behoren tot deze stamboom. Uit dit echtpaar werden vijf zonen en één dochter geboren. Alle vijf zonen  traden in het huwelijk en zorgden voor een talrijk nageslacht. De naam Wortelboer komen we voor het eerst tegen in een akte uit het jaar 1759. In die akte wordt Trijntje Freriks de weduwe van Geert Geerts Wortelboer genoemd. Geessien Geerts Wortelboer het enige kind van Geert Geerts Wortelboer en Trijntje Freriks, huwde in 1741 met Jan Hindriks Wilkens;
  2. Joods: nakomelingen van Isaac Eizik David Wortelboer, een groenteboer in Amsterdam die in 1812 de naam Wortelboer aannam;
  3. Nederlands hervormd: nakomelingen van schipper Derk Roekes.

Welkom

We heten u van harte welkom. Hier kunt u zoeken in drie Wortelboer stambomen. Bezoek de help pagina voor meer hulp. We willen graag nog meer over de Wortelboer stambomen weten. Als u informatie heeft, neem dan contact met ons op of stuur het op. We rekenen op uw steun om deze website zo goed mogelijk up-to-date te houden.

  1. Zoek eerst de persoon. Vervolgens kunt u van daaruit informatie sturen via het menu. Zo weten wij bij wie de informatie hoort.
  2. Als dat niet lukt, gebruik dan het [Contact] menu (rechtsboven).
Wij zouden graag de volgende gegevens per persoon ontvangen: volledige naam, roepnaam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en een portretfoto.

Eventuele partner (en kinderen): de gegevens per persoon als hierboven is aangegeven plus soort relatie (huwelijk, samenwonend), start (trouw) datum relatie en plaats. Indien de persoon al is overleden, dan graag ook de datum en de plaats van overlijden. Indien bekend ook de datum en plaats van de begrafenis of crematie


Het Veen bracht welvaart
Het Veen bracht welvaart

Onderzoek

Mr. J.P.A. Wortelboer heeft een belangrijk deel van het genealogisch onderzoek uitgevoerd en in 1975 gepubliceerd in zijn boek "Wortelboer, een geslacht uit de Veenkoloniën". Ook heeft hij zijn onderzoeksresultaten naar de Nederlands Hervormde stamboom met ons gedeeld.

Els Wortelboer-Dekker heeft het onderzoek van mr. J.P.A. Wortelboer voortgezet. Hierdoor is het aantal personen inmiddels verdubbeld (~4500). Bern Wortelboer heeft haar geholpen met de Amerikaanse tak van de familie. Wil Wortelboer heeft de notities in het engels vertaald.

Bernard Wortelboer heeft de website gemaakt en beheert deze op eigen kosten. Hij heeft de beschikbare data in een database ingevoerd, welke nu als bron dient voor de website. Alle ingezonden media bestanden (foto's, documenten, albums etc.) worden door hem geplaatst.

Bernard Wortelboer (webmaster)