Wortelboer genealogie

een geslacht uit de groninger veenkoloniën


Een aanvaardbare uitleg van de betekenis van de achternaam 'Wortelboer' is nog niet gevonden. De naam verwijst mogelijk naar stadsboeren: ze woonden in de stad maar hadden hun land en hun vee buiten de stadsmuren. Het is echter niet duidelijk of dit ook voor onze familie van toepassing is. Onze voorouders (1700) woonden namelijk niet in de stad, maar in kleine dorpjes zoals de Pekel, Veendam en Wildervank. Misschien noemden ze zichzelf Wortelboer omdat de familie haar wortels had in de stad. Maar het kan ook zijn dat de naam refereert aan de vele oude wortelstronken op het land van onze voorouders in Oude Pekela. Zoals met alle namen in de 18e eeuw werd ook onze naam op verschillende manieren geschreven zoals Wortel Boer, Wortel Buir, Wortel Buur, al of niet aan elkaar geschreven. Er zijn tot nu toe drie (aparte) stambomen met de naam Wortelboer gevonden:

  1. Rooms Katholiek: Jan Hindriks Wilkens noemde zich sinds 1764 Jan Hindriks Wortelboer. Dat hij zich later Wortelboer noemde heeft te maken met het in het Emsland en in Munsterland bestaande gebruik (verplichting?) om bij het aantreden op een boerderij de naam van die boerderij c.q. de daar residerende familie aan te nemen. Hetzelfde was gebruikelijk in Oost Nederland. De naam Wortelboer komen we voor het eerst tegen in een akte uit het jaar 1759. In die akte wordt Trijntje Freriks de weduwe van Geert Geerts Wortelboer genoemd. Geessien Geerts Wortelboer het enige kind van Geert Geerts Wortelboer en Trijntje Freriks, huwde in 1741 met Jan Hindriks Wilkens;
  2. Joods: nakomelingen van Isaac Eizik David Wortelboer, een groenteboer in Amsterdam die in 1812 de naam Wortelboer aannam;
  3. Nederlands hervormd: nakomelingen van schipper Derk Roekes.

Als gevolg van nieuwe EU privacywetgeving is publicatie van nog in leven zijnde personen, zonder toestemming van die persoon, niet meer toegestaan. Wil je jouw gegevens aan iedereen laten zien, stuur dan een e-mail met jouw verzoek naar webmaster@wortelboer.tk. Zie ook ons privcaybeleid.

Zoek rechtsboven de persoon waarmee u wilt beginnen óf start bij de basis:


Heeft u nieuwe of aanvullende informatie, mail het ons

  • Volledige namen ( en roepnaam)
  • Data en plaats gebeurtenissen (geboorte, huwelijk enz.)
  • Foto's, documenten, notities enz.Het klooster van Ter Apel
Het klooster van Ter Apel


Mr. J.P.A. Wortelboer heeft een groot deel van het genealogisch onderzoek uitgevoerd (ref. "Wortelboer, een geslacht uit de Veenkoloniën" 1975 en zijn onderzoek Nederlands Hervormde stamboom). Els Wortelboer heeft zijn onderzoek daarna voortgezet. Bern Wortelboer heeft met name bijgedragen aan de Amerikaanse tak. Wil Wortelboer heeft de notities in het engels vertaald. Bernard Wortelboer heeft in 1999 een genealogische database voor de familie opgezet en deze data verwerkt voor online publicatie.