Wortelboer genealogie

een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Derk Roekes

Derk Roekes

Mannelijk - 1750    Heeft geen voorvaders maar 18 nakomelingen in deze stamboom.

 Als standaard persoon instellen    


 • Naam Derk Roekes 
  M / V Mannelijk 
  Overleden tussen 7 nov 1738 en 9 mrt 1750 
  Stamvader, moeder
  Persoon-ID I1  Wortelboer (Hervormd)
  Gewijzigd 6 feb 2018 

  Gezin Anje Jans,   ovl. na 7 nov 1738 
  Getrouwd vóór 1698 
  • Volgens hun verklaring uit 1735 woonden zij toen meer dan 30 jaar in de Wildervank en Veendam. In 1700 wonen zij te Veendam; in 1709 te Veendam, vermeld in een lijst van (hervormde) communicanten onder de nummers 77 en 78.

   In een akte van 8 febr. 1712 wordt Derk Roekes vermeld als gebruiker van een aanzwettend perceel aan het Westerdiep te Veendam

   Op 31 jan. 1720 verkopen Pieter Alberts en Sijpko Coerts, beide op de Meeden, aan Jacob Hindriks Ligger en Roelf Gises, Geert Jans Oortjen, te samen in Veendam, een huis en tuin 'wordende door Derk Roekes bewoont en gebruikt, (alsmede de tuin ten noorden waarop het huisjen van Joest Claassens staat, doende 2 gld. grontpagt jaarliks)'. De gehele tuin heeft ten noorden Beerent Beerents, ten oosten de weg, ten zuiden Boucke Hindriks, ten westen 'het lant welke in desen mede verkogt wordt, hebbende het lant ten noorden Beerent Beerents ten oosten de tuinen gem., ten suiden Boucke Hindriks, ten westen verkoperen, zijnde het verkogte nu bouwlant groot min of meer derdehalf deimt'. Een en ander gelegen te Veendam aan het Oosterdiep. De koopprijs bedroeg f445-5-0

   Op 3 febr. 1722 verpachten Jacob Hindriks Ligger, Roelf Gises, Geert Jans, Wigbolt Derks, te samen in Veendam, aan Derk Roekes en Anje Jans, echtl., ook in Veendam, een tuin met enig lant gelegen in Veendam an het Oosterdiep, hebbende ten noorden verpachters ten opzigte van de tuine, Berent Hindriks omtrent het lant, ten oosten verpachters en de weg of diep, ten zuiden Boucke Hindriks, ten westen Pieter Alberts. De pacht bedraagt f 20. Het huis op dit gepagtede staande verkopen verpagtenaren an pagtenaren voor de summa sestig car. guld.

   (De erfgenamen van) Derk Roekes worden drie keer vermeld als aanzwettende eigenaar:
   Op 9 febr. 1740 kopen Jan Jans en Stijntjen Moris, echtel., in Veendam, een huis te Veendam aan het Oosterdiep. Als zwet wordt genoemd: ten suiden de dochteren van Derk Roekes, als ook ten westen. Op 17 febr. 1742 doen Jan Jans en Stijntjen Morijs dit huis weer van de hand

   Op 17 febr. 1742 worden als zwetten bij hetzelfde perceel: ten zuiden en ten westen Derk Roekes

   Op 11 maart 1754 worden als zwetten ten zuiden en westen vermeld Derk Roekes erfgenamen

   Op 9 maart 1750 verkopen de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Hindrick Derks en Fennichje Jans bij strijkgeld en palmslag een vierde deel van zeeker uitgedane pachten over de behuizing, landerijen en heemstede van de erfgenamen van wijlen Derk Roekes anders Wortelboers genaamt, gelegen in Veendam. De jaarlijkse huur bedraagt f 25, dus een/vierde is f 6-5-. De koopprijs bedraagt f 130

   Op 18 jan. 1717 verkopen Derk Roekes en Anje Jans te Veendam aan Peter Petersen en Elsjen Harmens Drock, echtl., 'een tasse met sijn toebehoor als verkoperen deselve bevaren hebben' voor f 87. Derk Roekes tekent met een merk, zijn echtgenote met een moeizame handtekening

   Op 25 mei 1729 'compareerde persoonlik de E. Derk Roekes in de wandel genaamt Wortelbour woonagtig in Veendam wegens swakheid en ouderdom sijnes lichaams besonderlik wegens verduisteringe sijnes gesigtes niet meer konnende varen met sijn vaartuigjen om sijn kost te gewinnen als mede de anhoudende langwijlige siekelikheid van sijn vrouw Anje Jans beide vader en moeder zijnde van Willem Derks sig genaamt hebbende Willem Derks Wortelbour van de Wildervanck uitgevaren in 't jaar 1720 den 14 November met het schip de Wandelaar van Amsterdam na Nederlands India, zijnde nog wel een ouder broer van gemelte Willem Derks in leven welke getrouwt is en een suster ook wel meerderjarig dog ongetrouwt, welke bij een ander in dienst is en nog een suster welke ook wel meerderjarig dog bij de ouderen is om haar in haar swakheid te helpen en te reddden' geeft volmacht aan Geugjen Jacobs Sap, schipper in Veendam woonagtig om namens hem en zijn vrouw 'sodanige penningen en van sulken summa als comparant gemelt en sijn vrouw wegens het verdiende loon van haar soon Willem Derks genaemt tot dato deses toe is te goede hebbende, ', en de ouderen tot haar onderhoud mogte toekomen en toegekent worden van de Heeren Bewindhebberen van gemelte schip de Wandelaar verl. of anders haar boek angaande gemelte Willem Derks Wortelbour mogte medebrengen of inhouden'

   Op 19 aug. 1735 'compareerden persoonlik de E. Derk Roekes Wortelbour en Anje Jans, echtl., alhijr in Veendam nu woonagtig & in Veendam & Wildervank over de 30 jaar woonagtig geweest, zijnde volle vader en moeder van eenen Willem Derks Wortelbour uit de Wildervank (volgens doopattestatie bij desen vertoont over de 37 dertig jaren oud) in Februario 1721 op het schip de Wendelaar ongetrouwt zijnde uitgevaren na Oost Indien eerst wel slegt voor gemeen daar na op dese en gene plaatse aldaar dese en gene bedieninge gehadt hebbende, en nu dit jaar na huis keerende van de ligter hem na land sullende brengen is buiten boort gevallen & onder wal verdronken, welke Willem Derks Wortelbour uit de Wildervank heeft nagelaten een volle broer getrouwt & twee volle susters bejaart ongetrouwt tesamen nog in leven, als ook dese sijne beide ouders gemelt & welke beide ouders noijet anders zijn getrouwt geweest, welke Derk Roekes Wortelbour & Anje Jans, echtl., bekenden en beleden wegens haare hoge en swakke ouderdom bij en door desen volkomen procuratie & volmagt te geven an de E. Geugjen Jacobs Sap, schipper in Veendam woonagtig, als toner deses om harent wege in hare plaatse te mogen beuren ontfangen quitantie verleenen van sodanige penningen als welke Willem Derks Wortelbour uit de Wildervanck bij de Kamer of Kamers op welkers rekeninge deselve gestelt is geweest wegens sijne gedane diensten nog te goede hadde; en ook sijne kiste & all het gene gemelte versturvene toebehoort heeft ten dienste van de ouders op te soeken en mede te brengen'
  Kinderen 
  +  1. Mannelijk Jan Derks Wortelboer
     2. Vrouwelijk Jantje Wortel boijrs,   begr. 26 mei 1743, Hoogezand, , Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
     3. Willem Derks Wortelboer,   geb. ca. 1698,   ovl. 1735, At Sea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (leeftijd ~ 37 jaar)
     4. Vrouwelijk Claaske Roekes,   ged. 2 jan 1700, Veendam, , Groningen, Netherlands Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. Ja, datum echter onbekend
  Gewijzigd 11 feb 2018 
  Gezins-ID F1  Gezinsblad  |  Familiestamboom